• Kan jag förhandla om priset på huset om jag upptäcker problem med elsystemet?
  • Vad bör jag titta på utomhus när det gäller elsystemet?
  • Vad innebär en gruppförteckning och varför är den viktig?
  • Behöver jag anlita en elektriker för att kontrollera elsystemet?
  • Varför är det viktigt att kontrollera husets elsystem vid husköp?