En gruppförteckning förklarar vad varje säkring är till för och hur du hittar felet om det går en propp. Det är viktigt att ha en sådan för att snabbt och enkelt kunna lokalisera och åtgärda problem med elsystemet.