För elsystem utomhus bör du kontrollera att uttag är skyddade av jordfelsbrytare, att de är placerade på säker höjd från marknivå och att eventuella gamla trefasuttag i metall byts ut för att minimera olycksrisker.