Om du upptäcker problem med elsystemet innan köpet kan det vara möjligt att förhandla om priset på huset för att täcka kostnaderna för eventuella reparationer eller uppgraderingar av elsystemet. Det är därför viktigt att göra en noggrann kontroll av elsystemet innan du köper ett hus.