Att kontrollera husets elsystem vid husköp är viktigt ur både säkerhets- och ekonomiska synpunkter. Om hela elanläggningen behöver bytas ut kan det bli mycket dyrt, och det kan ha påverkat köpeskillingen om du hade känt till det innan köpet.