En checklista för elsystem vid husköp bör inkludera kontroller av elcentralen, jordfelsbrytare, jordning, säkringar, kablar, eluttag och brytare, samt installationer i badrum och utomhus.