Elex Stockholm erbjuder en rad tjänster för företag, inklusive installation och underhåll av belysning, elsäkerhet och kontroll, data- och kommunikationsnät, energioptimering och rådgivning samt installation och underhåll av laddstolpar och laddstationer.