Elex Stockholm erbjuder en rad professionella eltjänster för bostadsrättsföreningar, inklusive installation och underhåll av elsystem samt energieffektiva lösningar.