1. ROT-avdraget är en skattereduktion som erbjuds av den svenska regeringen för att uppmuntra renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten i bostäder. Genom att använda ROT-avdraget kan hushåll dra av upp till 30% av arbetskostnaden för kvalificerade projekt.