När du anlitar en elektriker från Elex Stockholm kommer vi att hjälpa dig med ROT-avdraget genom att inkludera det i fakturan. Detta innebär att du inte behöver ansöka om ROT-avdraget separat, utan istället får en reducerad faktura där avdraget redan har tagits med i beräkningen.