Under 2023 markerar vi en viktig vändpunkt i belysningsindustrin, särskilt i Sverige och hela EU. Två centrala EU-direktiv, Ekodesigndirektivet och RoHS-direktivet, har satt igång en process som gradvis kommer att fasa ut användningen av traditionella lysrör, inklusive T5 och T8, samt kompaktlysrör. Men vad innebär detta för oss, och varför sker denna förändring?

Bakgrund till Utfasningen

Lysrör, särskilt de äldre versionerna, innehåller kvicksilver – ett ämne som är skadligt för både människor och miljö. Dessutom har de inte varit särskilt energieffektiva jämfört med de moderna alternativen som finns tillgängliga idag, såsom LED-teknik. Därför har EU beslutat att dessa ljuskällor ska fasas ut, med en plan som sträcker sig över flera år och som påverkar både tillverkare och konsumenter.

Vad Innebär Direktiven?

  • Ekodesigndirektivet fokuserar på att eliminera de mest energi- och resurskrävande produkterna från EU-marknaden genom att ställa upp minimikrav på energiprestanda för produkter.
  • RoHS-direktivet syftar till att begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, inklusive belysningsprodukter.

Tidslinje för Utfasningen

  • 24 februari 2023: Kompaktlysrör och T5-cirkel börjar fasas ut.
  • 24 augusti 2023: Lysrör T5 och T8 börjar fasas ut.

Efter dessa datum får inga nya lysrör sättas på EU-marknaden, men de som redan är installerade eller finns på lager får fortsätta att användas och säljas.

Alternativ och Framtida Steg

När lysrören fasas ut öppnas dörren för mer energieffektiva och miljövänliga alternativ, som LED-teknik. Här är några alternativ som finns tillgängliga:

  1. Retrofit LED-lysrör: Dessa kan placeras i befintliga lysrörsarmaturer utan behov av ombyggnad.
  2. Konverteringskit: Ombyggnad av befintlig armatur, vilket kan kräva viss expertis och följa specifika riktlinjer.
  3. Byte till modern LED-armatur: Ett totalt byte till en ny armatur som är designad för LED-teknik.

Viktiga Aspekter att Notera

  • Ombyggnad av armaturer måste utföras av behörig personal och kräver extra dokumentation på grund av de säkerhetsrisker som kan vara förknippade med ändringar i el system.
  • Det är viktigt att vara medveten om att när armaturer modifieras i stor omfattning, kan det förändra driftförhållandena i hela anläggningen och kräver därför en översyn av dimensionering, avsäkring och driftförhållanden.

Hållbar Belysning genom EU:s Lysrörsutfasning

Utfasningen av lysrör är ett steg mot en mer hållbar och energieffektiv framtid. Medan övergången kan medföra vissa utmaningar och kräva investeringar på kort sikt, är de långsiktiga fördelarna, både för miljön och ekonomin, betydande. Att anpassa sig till dessa förändringar och vara proaktiv i att uppdatera belysningssystem kan inte bara vara en kostnadsbesparing över tid utan också en viktig del i att minska vår kollektiva miljöpåverkan.

Om du har ytterligare frågor eller behöver råd om hur du kan navigera genom dessa förändringar, är vi här för att hjälpa dig. Vänligen kontakta oss för mer information och stöd genom din övergång till en mer hållbar belysningslösning.

Källor:

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/forsta-steget-till-att-fasa-ut-lysror/

https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/arbeta-med-elinstallationer/att-tanka-pa-vid-elinstallationer/utbyte-av-lysror-till-led-lysror/retrofit-led-lysror/

För hjälp, kontakta oss nedan eller besök våra undersidor:


Vill du ha en kostnadsfrioffert?

Fyll i formuläret nedan, vi återkopplar inom 24h